Τομείς δραστηριότητας

Τομείς δικαίου – ενασχόλησης

Εμμανουήλ Πάχος

Ποινικό δίκαιο

 • Χειρισμός ποινικών υποθέσεων στην προδικασία και στο ακροατήριο.
 • Υπεράσπιση και παράσταση πολιτικής αγωγής στα ποινικά δικαστήρια της χώρας.
 • Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων.
 • Σύνταξη και κατάθεση απολογητικών υπομνημάτων.
 • Σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων όπως η έφεση.
 • Αιτήσεις μετατροπής ποινής
 • Αιτήσεις αποφυλάκισης

Οικογενειακό δίκαιο

 • Συναινετικά διαζύγια.
 • Διαζύγια με αντιδικία.
 • Υποθέσεις διατροφής.
 • Υποθέσεις επιμέλειας τέκνων.

Ακίνητα

 • Νομικοί έλεγχοι ακίνητης περιουσίας.
 • Εκπροσώπηση σε μεταβιβάσεις ακινήτων Ενώπιον Συμβολαιογράφου.
 • Κτηματολογικές αγωγές.

Μισθωτικές διαφορές

 • Εξώσεις
 • Μισθωτήρια συμφωνητικά
 • Αξιώσεις αποζημίωσης από τη μισθωτική σχέση ή τη λύση της.

Αθλητικό δίκαιο

 • Παροχή συμβουλών σε αθλητικά σωματεία και αθλητές.
 • Εκπροσώπηση σωματείων και αθλητών Ενώπιον πειθαρχικών οργάνων.
  (Εξαιρείται η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου για όσο χρονικό διάστημα ο κ. Πάχος συμμετέχει ως αθλητικός δικαστής στη συγκεκριμένη επιτροπή).

Μεταφράσεις – επικυρώσεις

 • Επίσημες μεταφράσεις από και προς την ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.
 • Επικυρώσεις φωτοαντιγράφων από δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα.